Jan Jasiński

Trener personalny. Silna wola i koncentracja należą do jego mocnych stron. Zapał do sportu kształtował już od najmłodszych lat jako zawodnik judo. Jasiek w pracy z pacjentem stawia wielki nacisk na detale, mające za zadanie jak najlepsze osiągnięcie założonego przez pacjenta celu.